Medycyna konopna

Terapia medyczną marihuaną nie jest postępowaniem pierwszego wyboru w procesie leczenia. Dedykowana jest dla Pacjentów, którzy przeszli lub są w trakcie różnych form terapii (jako terapia wspomagająca), które są niewystarczające lub dają powikłania, których pacjent nie toleruje. 
Decyzja o włączeniu leczenia medyczną marihuaną opiera się na analizie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz dokładnym wywiadzie lekarskim. Na podstawie historii leczenia oraz przeprowadzonego badania lekarskiego specjalista decyduje o wskazaniach lub ich braku do terapii marihuaną medyczną.

Wskazania do terapii medyczną marihuaną to między innymi:

Choroby neurologiczne:

 • Padaczka
 • Bezsenność 
 • Przewlekły ból 
 • Migrena 
 • Fibromialgia
 • Spastyczność w różnych jednostkach chorobowych
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Alzheimera
 • Stwardnienie rozsiane

Choroby układu pokarmowego:

 • Nudności i wymioty 
 • Zaburzenia łaknienia 
 • Zespół jelita drażliwego 
 • Refluks żołądkowo-przełykowy 
 • Choroba Leśniowskiego Crohna 
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Choroby onkologiczne: 
Obecnie medycyna uznaje skuteczność konopii, jako leczenia wspomagającego terapię onkologiczną, łagodzącego jej działania niepożądane jak i objawy związane z samą chorobą: 

 • Nudności i wymioty spowodowane chemio i radioterapią 
 • Ból 
 • Depresja i lęk 
 • Utrata masy ciała

Choroby układu ruchu: 

 • Reumatoidalne zapalenie stawów 
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa 
 • Zespoły bólowe kręgosłupa 
 • Nadmierne napięcie mięśniowe 
 • Bóle pourazowe i przeciążeniowe układu ruchu

Lista dokumentów potrzebnych na pierwszej wizycie:

 • historia choroby podstawowej pacjenta czyli choroby będącej powodem zgłoszenia się do Kliniki (wszystkie badania, orzeczenia, dokumentacja z konsultacji), informacje na temat chorób towarzyszących
 • lista aktualnie przyjmowanych leków

Niekompletność badań i dokumentów może skutkować koniecznością odbycia kolejnej wizyty kwalifikacyjnej.

WAŻNE: Opłata w klinice jest opłatą za wizytę u lekarza i nie gwarantuje wypisania recepty na medyczną marihuanę. O tym, czy dany pacjent otrzyma taką receptę decyduje lekarz po konsultacji. 

Przebieg pierwszej wizyty:

 • Kwalifikacja do terapii
 • Ustalenie planu leczenia
 • Wydanie recepty w przypadku pozytywnej kwalifikacji
 • Wydanie Certyfikatu Pacjenta

Po wizycie kwalifikującej:

 • Jeśli wizyta zakończy się przepisaniem marihuany medycznej, odbywa się szkolenie z korzystania z waporyzatora oraz wypełniania dziennika konopnego
 • Receptę na marihuanę medyczną można zrealizować w aptece prowadzącej sprzedaż tego wyrobu
 • Następuje wydanie Certyfikatu Pacjenta
 • W trakcie terapii wskazane są regularne konsultacje u lekarza prowadzącego, które pozwalają na sprawdzenie skuteczności działania, ewentualnie modyfikacji dawki. Częstotliwość wizyt jest indywidualnie ustalana z lekarzem

Kolejne wizyty:

 • Kontrola skuteczności oraz modyfikacja terapii
 • Przedłużenie terapii

Przeciwwskazania:

 • Schizofrenia
 • Choroby afektywne dwubiegunowe
 • Depresja – bez dokumentacji, jakiegokolwiek wcześniejszego leczenia
 • Uzależnienia 
 • Ciąża

Więcej informacji na stronie: www.cannabis-clinic.pl

Nasi specjaliści

dr n.med. Helena Zakliczyńska

Pozostałe poradnie

Ortopedia
Fala
uderzeniowa
Rehabilitacja
Medycyna
sportowa
Choroby
wewnętrzne
Seksuologia
Medycyna
konopna