Kwalifikacje
do zabiegów

W naszym centrum lekarze ortopedzi dokonują kwalifikacji do zabiegów ortopedycznych podczas konsultacji. Po operacji monitorują stan pacjenta w takcie procesu rehabilitacji.

W przypadku konieczności leczenia operacyjnego zabiegi wykonywane są w Klinice Nieborowice, z którą stale współpracujemy. 

Zakres zabiegów

Kręgosłup

Endoskopowe usuwanie przepuklin w kręgosłupie lędźwiowym

Nukleoplastyka koblacyjna

Nukleoplastyka DISC FX

Discogel

Mikrodiscectomia

Dystrakcja miedzykolczysta

Blokada nadoponowa

Blokada transforaminalna pod kontrolą monitora rtg

Termolezja

Kolano

Artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe (ACL, PCL, więzadeł pobocznych oraz kompleksu tylko-bocznego).

Artroskopowe zabiegi naprawcze łąkotek w tym szycie i przeszczepy częściowe i całkowite łąkotek.

Artroskopowe zabiegi naprawcze chrząstki stawowej w tym przeszczepy chodowli chondrocytytów oraz komórek macierzystych.

Osteotomie korekcyjne w zakresie kości piszczelowej (HTO) oraz udowej (DFO),

Artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne w niestabilności rzepki w tym rekonstrukcję troczka przyśrodkowego (MPFL),

Transpozycję guzowatości kości piszczelowej,

Zabiegi korygujące kształt bloczka kości udowej,

Osteotomie rotacyjne kości udowej.

Zabiegi jednoprzedziałowej i całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego z małoinwazyjnego dostępu subvastus

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z indywidualnym planowaniem i doborem implantu „kolano szyte na miarę”

Biodro

Artroskopowa naprawa obrąbka stawowego i chrząstki stawowej,

Artroskopowe resekcja konfliktu udowo – panewkowego (FAI typ CAM lub Pincer),

Endoskopowy zabieg biodra przeskakującego,

Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego z małoinwazyjnego dostępu przedniego (DAA).

Staw ramienny

Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramiennego i techniką Bristow-Latarjet, 

Endoskopowe leczenie niestabilności stawu barkowo-obojczykowego techniką „tight-rope”oraz „dog bone”,

Artroskopowe leczenie uszkodzeń stożka rotatorów, ciasnoty podbarkowej w tym tenodezę ścięgna bicepsa lub w przypadku jego zerwania stabilizację ścięgna. 

Endoprotezoplastyki stawu ramiennego

Staw skokowy
i stopa

Artroskopowe rekonstrukcje niestabilności stawu skokowego (ATFL, CFL, więzozrost piszczelowo – strzałkowy i inne),

Artroskopowe przeszczepy chrząstki i komórek macierzystych,

Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego lub podskokowego,

Operacje korekcyjne stopy w tym palucha koślawego, sztywnego, stopy płasko-koślawej oraz innych deformacji,

Naprawy kryte (przezskórne) ścięgna Achillesa,

Transpozycje ścięgien w obrębie stopy.

Staw łokciowy

Artroskopie stawu łokciowego, 

Endoskopową stabilizację zerwania ścięgna bicepsa,

Operacyjne leczenie łokcia tenisisty i golfisty

Zabiegi zespolenia złamań kości

Zespolenia załamań dostawowych w okolicy stawu kolanowego kości piszczelowej oraz udowej

Zespolenia złamań okolicy stawu skokowego

Zespolenia złamań kości długich z użyciem techniki gwoździowania śródszpikowego o zespoleń płytami kątowo stabilnymi LCP

Zespolenia złamań wieloodlamowych bliższego końca kości ramiennej oraz w okolicy stawu łokciowego

Zabiegi naprawcze tkanek miękkich

Szycie zerwanych ścięgien

Dekompresje ścięgien