Przed wizytą, prosimy pamiętać o:

  1. Przybyciu nie wcześniej niż 10 min przed planowaną wizytą i zasłonięciu ust oraz nosa
  2. Zabraniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL, ewentualnych wyników badań i dotychczasowej dokumentacji medycznej 
  3. Nie przychodzenia w towarzystwie innych osób, chyba, że jest to konieczne, ze względu na stan zdrowia lub wiek
Jak wygląda wizyta, jak przygotować się do badania?